FAQ items aan het laden...

Agro Giethoorn

Agro Giethoorn is een toonaangevend agrarisch bedrijf dat steunt op drie pijlers. Het akkerbouwbedrijf is gespecialiseerd in de teelt en verwerking van aardappelen. Daarnaast heeft het bedrijf drie stallen met vleeskuikens. Om de kringloop op het bedrijf compleet te krijgen staan er sinds 2012 vier silo’s voor biovergisting.

Agro Giethoorn is in 1996 ontstaan door het bedrijf van de firma Cordes (2 neven Otto en Otto) samen te voegen met het bedrijf van Pieter Winter, die zojuist het bedrijf van zijn ouders had overgenomen. Vol overtuiging kozen de heren Cordes en Winter om hun bedrijven samen te voegen tot één onderneming. In april 1999 is Sander Cordes tot de maatschap toegetreden. In aanvang is het bedrijf onder de naam Maatschap Cordes-Winter naar buiten toe getreden, maar bij de overname van de “jonge” generatie in 2006 is de naam veranderd in Agro Giethoorn. De gedachte achter de samenvoeging is kostprijsbeheersing, efficiency, werkplezier en continuïteit. Met ongeveer 450 hectare grond in gebruik, 16 miljoen kilo aardappelen per jaar voor respectievelijk Lays(chips) en Lamb Weston(frites), 1,4 miljoen vleeskuikens per jaar, 2 biogasinstallaties met een totaalvermogen van 2,8 MWh elektrische energie en gemiddeld 10 medewerkers is Agro Giethoorn gegroeid tot een innovatief miljoenenbedrijf.

Op de locatie van het akkerbouw en pluimveebedrijf Agro Giethoorn is een 2 MW biogasinstallatie ontwikkeld welke door middel van het vergisten van biomassa groene stroom levert aan het akkerbouwbedrijf en het openbare elektriciteitsnet.

In de biovergisters gaat organisch afval van het eigen bedrijf, maar ook plantaardige producten. Hierbij kun je denken aan kippenmest, bloembollen en bermgras. Door te roeren komt er gas vrij. Het gas gaat naar de motor en de motor produceert vervolgens elektriciteit. De biogasinstallatie produceert 2 MWh groene stroom welke ca. 4000 huishoudens van elektrische energie kan voorzien. In 2013 is een 2e locatie in Baarlo, nabij Blokzijl, aangekocht. Op deze locatie wordt 835 kWh groene stroom voor circa 1500 huishoudens geproduceerd.

www.agrogiethoorn.nl